ระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดขอนแก่น
Khon kaen Follow up Disbursement System : KKN-FDS
ประเมินความพึงพอใจ
(คะแนนเฉลี่ย 139,958.3 จากการให้คะแนน 352 ครั้ง)
สถิติการเข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมทั้งหมด 0
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 0
ผู้เข้าชมอาทิตย์นี้ 0
Online ทั้งหมด 0
Copyright © 2020 Khon kaen City. E-Mail KKN@CGD.GO.TH
Version 3.0.2
×